วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

โครงสร้างภาษาจาวา

   การเขียนโปรแกรมเิชิงวัตถุ โปรแกรมจะเิริ่มด้วยการสร้างคลาสขึ้นมาก่อน
โดยชื่อของคลาสนั้นต้องตรงกับชื่อเดียวของโปรแกรมเท่านั้น


รูปแบบโครงสร้าง สมมุติว่าตั้งชื่อคลาสว่า TESTClass
public Class TESTClass {//ส่วนของ Class
   public static void main (String[] args){ //Mathod หลัก
     ...........Body..................
}
}

....การตั้งชื่อClass หรือชื่อตัวแปร จะต้องไม่ตรงกับคำสงวน......

1 ความคิดเห็น:

phaitong กล่าวว่า...

หนังสือที่ผมใช้คือ โครงสร้างข้อมูล : ฉบับวาจาจาวา เล่มสีฟ้า เขียนโดย สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย